2020-03-12 08:52:53

OVISNOSTI - PREDAVANJE ZA RODITELJE

Dana 11. ožujka održano je predavanje za roditelje učenika predmetne nastave na temu Ovisnosti.

Predavanje je održno u sklopu realizacije Školskog preventivnog programa, a proveli su ga psiholog Centra za socijalnu skrb Kutina i policijski službenici Policijske postaje Kutina.

Sa aspekta svoje struke objasnili su roditeljima koja su to rizična ponašanja i rizične situacije koje do ovisnosti mogu dovesti, koje su odgovornosti roditelja po tom pitanju te kaznenopravne posljedice u slučaju njihovih zanemarivanja.


Osnovna škola Ludina