2021-11-19 12:22:52

Projektna aktivnost "Baltazar"

U OŠ Ludina, 19. 11. 2021., provedena je projektna aktivnost Baltazar

U uvodnom satu gledali smo videozapis o zdravoj prehrani i problemu bacanja hrane,  potom smo komentirali moguće načine uštede i pojačane brige o vlastitom zdravlju i ispunili anonimnu anketu o vlastitom doručku. 

Potom su održane radionice (Hraniš li se bolje od rimskog legionara?, Imam cilj, a nije utrka, Tanjur zdrave prehrane, Štetnost gaziranih pića, I to se jede?, Određivanje gustoće jabuke, Zdrava pjesmaunutar kojih smo učenike potaknuli da razmisle o svom načinu prehrane i o svom  načinu provođenja slobodnog vremena. 

Fotografije s radionica možete vidjeti u prilogu.


 


Osnovna škola Ludina