2019-01-25 10:50:00

Okvirni vremenik pisanih provjera znanja 2018. - 2019.

Vremenik pisanih provjera možete preuzeti u nastavku. 

Sukladno članku 10. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi Učiteljsko vijeće Osnovne škole Ludine uskladilo je i donijelo Okvirni vremenik pisanih provjera znanja.

Vremenik sastoji se od popisa razrednih odjela i kalendara nastavnih dana te upisanih planiranih pisanih provjera. Izrađen je prema izvedbenome nastavnome planu i programu i rasporedu sati pojedinih razrednih odjela U vremenik se upisuju i kratke pisane provjere koje se najavljuju i upisuju 5 (pet) nastavnih dana prije provedbe.

U iznimnim je situacijama moguće odgoditi planiranu pisanu provjeru ili odustati od pisanoga provjeravanja utvrđenog vremenikom. Nakon obrazloženja i novoga dogovora s učenicima odluku o tome donose predmetni nastavnik, stručni suradnik kojeg odredi ravnatelj i ravnatelj škole.

Najnovije verzije vremenika pisanih zadaća u svakom trenutku su dostupnae na e-dnevniku.

 

 

 

Osnovna škola Ludina